Enric I. Canela

El Ministeri de Ciència i Innovació ha convocat els Premis Nacionals de Recerca 2009, que contemplen 10 categories, de les quals cinc es convoquen aquest any. Les categories corresponents a 2009 són ‘Blas Cabrera’, en l’àrea de Ciències Físiques, dels Materials i de la Terra; ‘Enrique Moles’, en l’àrea de Ciència i Tecnologia Químiques;’ Alejandro Malaspina, en l’àrea de Ciències i Tecnologies dels Recursos Naturals; ‘Julio Rey Pastor’, en l’àrea de Matemàtiques i Tecnologies de la Informació i les Comunicacions, i ‘Juan de la Cierva’, en l’àrea de Transferència de Tecnologia.

Les candidatures podran presentar fins el 15 de juliol per iniciativa d’Universitats espanyoles o estrangeres, Organismes Públics de Recerca espanyols o institucions homòlogues estrangeres, Reials Acadèmies de l’Institut d’Espanya, Societats Científiques i Col·legis Professionals de l’àrea del Premi Nacional a la qual es presenta la candidatura, o Centres de R+D i de promoció de la R+D públics o privats sense ànim de lucre, o per iniciativa de cinc investigadors de prestigi, espanyols o estrangers. Per cada Premi es constituirà un jurat, presidit pel Secretari d’Estat d’Investigació, Carlos Martínez Alonso, i compost per cinc investigadors de reconegut prestigi.

Trackback URI | Comentaris RSS

Deixi una contestació