Archive for juliol 17th, 2009

Enric I. Canela Estem de sort, el DOGC publica que el 28 de desembre es va signar un conveni entre l’Administració General de l’Estat, a través de la Secretaria d’Estat d’Universitats, pel que es concedeix un préstec a la Comunitat Autònoma de Catalunya, per un import de 34.370.000 euros, amb càrrec als pressuposts generals de […]