Enric I. Canela

El proper curs hi ha una sèrie de temes que hauran de resoldre els ministeris d’Educació i de Ciència i Innovació.

Ministeri d’Educació.

El personal docent i investigador està a l’expectativa de que s’aprovi el nou Estatut, del qual s’espera que estableixi una regulació del treball del professorat més adequada a les noves tasques exigides en el Pla Bolonya. Aquest text, que és un requisit de la Llei Orgànica d’Universitats, inclourà importants novetats com la posada en marxa d’una estructura de carrera funcionarial basada en l’obtenció de mèrits. Un altre dels canvis que introdueix està relacionat amb l’avaluació voluntària de les tasques docents, investigadores i de gestió, el foment de la mobilitat d’aquest col lectiu entre universitats i altres organismes públics i privats i la dedicació professional.

La Federació de Joves Investigadors / Precaris va denunciar a mitjans de juliol que el Ministeri d’Educació, a través de la Direcció General d’Universitats, hagi retardat la resolució definitiva de la convocatòria d’ajuts FPU (Formació del Professorat Universitari), superant “àmpliament” la data límit, que era el 26 de maig d’aquest mateix any. Aquesta situació que ha perjudicat a la gestió de les ajudes per a la realització de les tesis doctorals, ha mantingut a “centenars de sol·licitants en un estat innecessari d’expectació i inseguretat respecte al seu futur laboral”.

La federació va indicar que s’ha endarrerit també la resolució d’ajuts per a estades a l’estranger, el període d’incorporació començava l’1 de juny d’enguany, i de les quals “s’ignora” fins a la data en la que es resoldran. “Aquesta situació ha obligat a molts sol·licitants a retardar o anul·lar la seva incorporació en els centres de treball de destinació”.

Els estudiants universitaris esperen el seu estatut, que recollirà per escrit els drets i deures dels alumnes. Un dels principals problemes que ha sorgit en el període de negociació del mateix té a veure amb la representativitat. Planteja la creació d’un Consell d’Estudiants Universitaris, un òrgan de representació institucional que obrirà una via de comunicació paral·lela i complementària al de les associacions estudiantils.

L’adaptació definitiva de tots els títols que s’imparteixen a les universitats espanyoles d’acord amb les directrius del Pla Bolonya. El 50% hauran d’aprovar el proper curs per complir amb la data fixada en el pacte de Lisboa i posar en marxa en 2010-11 en Espai Europeu d’Educació Superior.

Conseqüència del Procés de Bolonya és que les universitats disposaran ara d’una major autonomia, pel que s’espera que rebin un augment en les ajudes econòmiques. Pel que sembla, el ministeri espera un informe sobre aquest assumpte a finals d’any, per la qual cosa la reforma del finançament trigarà uns mesos a aprovar.

Ministeri de Ciència i Innovació

S’haurà d’aprovar la nova Llei de Ciència que substitueixi a la de 1986, any en què es va aprovar la Llei encara vigent. La llei incorporarà, entre altres coses, els principis de la Carta Europea de l’Investigador amb el “codi de conducta” per a la contractació d’investigadors a Europa, regularà el desenvolupament professional dels joves que acabin els seus doctorats i dels investigadors en formació, promourà una major mobilitat entre els diferents organismes i s’incorporaran mecanismes de consolidació d’ocupació.

Trackback URI | Comentaris RSS

Deixi una contestació