Enric I. Canela

Avui s’ha inaugurat la trobada “Ciència i Universitat: bases per a la superació de la crisi” que acull la Universitat Internacional Menéndez Pelayo (UIMP).

El president de la Conferència de Rectors de les Universitats Espanyoles (CRUE) i rector de la Universitat de Cantàbria, Federico Gutiérrez-Solana, ha considerat avui que les universitats han de tractar de “guanyar la confiança” de la societat per tal que “entengui” que la inversió en aquest àmbit és “absolutament prioritària”. També que s’ha de “passar a l’àmbit dels fets” pel que fa a l’esforç econòmic en l’educació superior. Però ha reconegut que per a això cal “vèncer” algunes situacions i cal “fer veure” a la societat que la universitat “està preparada per assumir el repte que socialment li correspon”. Ha dit que “hem de guanyar aquesta confiança necessària perquè la societat entengui que la inversió en universitat és absolutament prioritària perquè és el futur de tots. Gutiérrez-Solana ha incidit en la importància de les universitats en el canvi de model productiu i en la sortida de la crisi econòmica, ja que són aquestes institucions les encarregades de potenciar la capacitat de generar coneixement.

Per la seva banda, el director general de Política Universitària del Ministeri d’Educació, Felipe Pétriz, ha subratllat que l’educació és un “element nuclear” per al canvi del model productiu i per a la cohesió social i, segons ha dit, per això el Govern vol impulsar un pacte social i polític en aquesta matèria. Ha assegurat que aquest pacte es durà a terme fomentant el diàleg amb l’àmbit universitari, les administracions, els agents socials i econòmics i els grups parlamentaris. També ha ressaltat que, a més de les “missions” de la universitat, d’impulsar la formació, la recerca i la transmissió del coneixement, s’ha de fomentar la “interacció” entre aquestes qüestions per millorar la qualitat del sistema. Segons ell, “és evident” que s’ha de destinar més mitjans per fer més eficaces les interaccions entre formació, recerca i innovació, i això farà possible “satisfer millor” els reptes socioeconòmics que afronta la societat. El director general també ha opinat que un món globalitzat el paper de la universitat és contribuir al desenvolupament d’un model econòmic i social que “interactuï més” amb els entorns locals, ja que es necessiten regions “innovadores”. Ha fet èmfasi en el “paper essencial” de la universitat en la “integració del triangle del coneixement” i ha apostat per impulsar accions per atraure i motivar a estudiants i professors. Igualment ha asseverat que l’Espai Europeu d’Educació Superior (EEES), amb els canvis de metodologia docent que planteja, servirà perquè els titulats espanyols tinguin “més capacitat d’adaptació” davant les demandes del mercat laboral. També ha dit que l’EEES incideix en la idea de “formació al llarg de la vida”, una qüestió a la qual les universitats han de contribuir.

Francesc Solé Parellada, vicepresident de la Fundació Coneixement i Desenvolupament, ha reivindicat el protagonisme de les universitats per aconseguir canvis estructurals i per buscar solucions davant la crisi. Segons ell, les universitats són les entitats més capacitades per crear “una base científica permanent” i col·laborar en la posada en marxa d’un nou sistema productiu.

Trackback URI | Comentaris RSS

Deixi una contestació