- Enric I. Canela - http://www.enriccanela.cat -

Un nou ordre social

Enric I. Canela

Joan Gil Oliveras escriu Perquè la meva aniversió cap al Sindicat d’Estudiants dels Països Catalans (SEPC)? [2]

És un document molt dur contra el SEPC. Cal que digui, sense estar ficat en tots aquests embolics, el que he llegit del SEPC i el que he vist del seu comportament encaixa perfectament amb el que diu l’article que esmento.

Els objectius no són millorar la universitat, volen canviar l’”ordre social”. Què hi farem.

Esperem que aquest curs les coses vagin per uns altres camins.