Enric I. Canela

Llegeixo al web de la Generalitat que els departaments d’Innovació, Universitats i Empresa i de Governació i Administracions Públiques, mitjançant el Consorci Administració Oberta Electrònica de Catalunya (Consorci AOC), junt amb els rectors de les universitats públiques catalanes més la UOC, han signat avui un conveni per impulsar i desenvolupar l’administració electrònica en xarxa dels centres universitaris.

Mitjançant aquest acord, el Departament d’Innovació, Universitats i Empresa (DIUE), destinarà 5.239.815 euros a les diferents universitats, que es repartiran de la següent manera: 1.324.583 euros per a la UB, 908.409 per a la UAB, 842.912 per a la UPC, 443.263 per a la UPF, 424.460 per a la UdG, 373.415 tant per a la UdL com per a la UOC i 549.355 per a la URV. Una part d’aquests diners aportats pel DIUE (concretament, 1.075.000 euros) han de servir per finançar plataformes i serveis comuns a totes les universitats, cosa que s’encarregarà de fer el Centre de Supercomputació de Catalunya (CESCA).

Aquest conveni, que concreta un acord marc signat el passat 9 de febrer, permetrà a les universitats treballar en xarxa i de manera telemàtica, de manera que s’agilitaran molts dels tràmits que fan habitualment, com ara el registre de documents (entre els quals, els expedients dels estudiants), l’arxiu, l’emissió de factures o, fins i tot, les votacions per triar rector, per a la qual cosa el Consorci AOC posarà a disposició de les universitats les solucions i serveis que presta per al conjunt de les administracions catalanes. Tot això es farà cada vegada menys en paper i més en format electrònic.

En principi sembla una bona cosa. Caldrà veure en què es concreta. M’agradaria que tot el tema de la comptabilitat de les universitats és resolgués d’una manera eficaç. Amb tot, cal dir que les universitats estan millor informatitzades que la majoria d eles empreses.

Trackback URI | Comentaris RSS

Deixi una contestació