Les universitats treuen pit


Enric I. Canela

El Periódico publica que Les noves carreres disparen les matrícules a les universitats. L’article ens explica de forma una mica confusa com ha anat la demanda a les universitats catalanes.

Ha augmentat clarament. Per les declaracions, cada universitat fa una mica de publicitat

De fet una comparació vàlida és veure la demanada absoluta de les carreres a cada universitat. L’altra és agafar estudis similars en diferents universitats i comparar la nota de tall del darrer alumne que ha estat admès en la universitat que admet menys i comparar-la amb l’alumne de les altres universitats que entra en la mateixa posició. És a dir, si tres universitats admeten 50, 100 i 150 estudiants respectivament, es tracta de comparar la nota de tall de l’alumne 50 de cada universitat.

Això dóna una idea més fiable de les preferències. Tot i així, un factor determinant és la proximitat.

Trackback URI | Comentaris RSS

Deixi una contestació