Enric I. Canela

CiU demana al govern espanyol més recerca, innovació i altres millores per a la Societat del Coneixement. A veure si el conjunt dels grups polítics veuen aquesta necessitat.

El Congrés dels Diputats insta el govern a:

1.- Adquirir un compromís d’estabilitat en la política d’R+D+i i de reconeixement de la seva importància per generar un canvi de model productiu. A aquest efecte s’haurà de garantir el manteniment d’una estructura orgànica i competencial del Ministeri de Ciència i Innovació amb capacitat real i efectiva en la definició de les polítiques de Recerca, Desenvolupament i Innovació, de forma transversal i coordinada en relació amb l’actuació de tots els ministeris. Reconèixer el seu paper com a impulsor, coordinador i gestor dels diversos programes que afecten a R+D+i i de les mesures orientades a la innovació, amb estricte respecte de les competències de les Comunitats Autònomes.

2.- Presentar la full de ruta per a la innovació en la qual es defineixi l’estratègia a seguir i s’estableixin les polítiques necessàries per aconseguir els objectius que es marquin.

3.- Promoure l’elaboració d’un Informe, per part d’un grup d’experts independents, que identifiqui les principals barreres que dificulten la transferència del coneixement entre les institucions d’investigació i el teixit empresarial, plantejant mesures que puguin permetre la superació d’aquests obstacles i millorar la col·laboració pública – privada en activitats d’R+D+i.

4.- Incentivar l’activitat innovadora del sector privat i, especialment, del format per PIMES i microempreses, mitjançant la consolidació d’una política fiscal estable en el temps d’acord amb la planificació empresarial referent a això. Així mateix, i a curt termini, incrementar les línies de finançament d’impuls a la innovació gestionades des del Ministeri de Ciència i Innovació i definir i estructurar nous instruments financers de suport a l’activitat innovadora.

5.- Reforçar i potenciar els programes existents de suport als Centres de Recerca i Tecnològics amb un increment anual mínim del 10%

6.- Assegurar la continuïtat i estabilitat de les dotacions destinades al Pla Nacional d’R+D+i i als diversos programes existents, amb especial atenció al Programa CENIT.

7.- Recuperar i incrementar, en els Pressupostos Generals de l’Estat de 2010, l’esforç inversor en I+D+i tant en les partides del Capítol 7, amb especial atenció a la investigació aplicada i la innovació empresarial, com a les del Capítol 8.

8.- Promoure, en el marc dels projecte de llei de Pressupostos Generals de l’Estat per a 2010 i d’economia sostenible, la conversió en crèdit fiscal de les deduccions per activitats d’R+D+i, quan sobrepassin els límits de quota, sempre que vinguin avalades mitjançant informe motivat, sent aquest un instrument destinat a reforçar i mantenir l’activitat investigadora i d’innovació en aquests moments de crisi econòmica.

A veure que passa demà.

Trackback URI | Comentaris RSS

Deixi una contestació