Enric I. Canela

He llegit alguns dels aspectes més importants de l’Informe 20/2002-SM de la Sindicatura de Comptes del Consorci del Palau de la Música Catalana Exercici 2000, presentada a l’any 2002

Hi ha conclusions sobre les coses que no estan bé i recomanacions (les podeu veure cap al final de l’Informe.

Normalment després de l’Informe l’entitat fa les corresponents al·legacions de justificació i les correccions que ha fet o proposa. En aquest cas m’he quedat de pedra. Transcric les al·legacions:

SRA. MONTSERRAT DE VEHÍ;

Síndica de Comptes
SINDICATURA DE COMPTES DE CATALUNYA
Jaume I, 2-4
08002 BARCELONA

Distingida Sra.,

Acuso rebut de la tramesa de l’informe de fiscalització relatiu al Consorci del Palau de la Música Catalana corresponent a l’exercici 2000.

Prenc nota de les observacions realitzades i les solventarem el més aviat possible. No obstant això, ja us puc avançar que algunes d’elles, en aquests moments, ja estan realitzades.

Aprofito l’avinentesa per expressar el meu agraïment pels consells que ens doneu que, sens dubte, revertiran en una millor gestió per part d’aquest Consorci.

Atentament,

[Signatura, il·legible]
Fèlix Millet i Tusell
President CE”

O sigui, absolutament res. Sorprenentment, malgrat les irregularitats detectades, cap informe més des de l’any 2000. Crec que tots els informes es presenten a la Comissió de la Sindicatura de Comptes del Parlament de Catalunya. No sé si fan massa bé la feina. Aquí tothom té la cua de palla.

Trackback URI | Comentaris RSS

Deixi una contestació