- Enric I. Canela - http://www.enriccanela.cat -

No pagar allò que té massa poca demanda i equivocar-se en les xifres

Enric I. Canela

Un article amb el que estic en part d’acord i en part no. Ho comento al final.

Llegeixo a El País [2] [3]que, segons indica el conseller Huguet, la Generalitat s’ha proposat no finançar màsters oficials que tinguin menys de 15 alumnes.

Els màsters universitaris estan florint a l’empara del sistema europeu de Bolonya, que divideix els estudis entre grau, postgrau i doctorat. Per als graus es manté el llindar de, almenys, 30 alumnes per posar-les en marxa en els centres públics.

Aquest curs el Departament d’Universitats ha aplicat amb timidesa el límit de 15 alumnes per màster, però a partir del proper s’aplicarà sense excuses. Hi haurà excepcions per tal que puguin, impartir màsters per motius estratègics, tot i tenir pocs alumnes, encara que el conseller no va concretar aquests motius.

En aquest curs s’impartiran a les universitats catalanes 450 màsters i la previsió és que hi hagi 614 el curs vinent. Gairebé el 90% d’aquests màsters els ofereixen les universitats públiques.

El curs universitari ha començat a Catalunya amb 2.307 alumnes més a les universitats públiques. A les 12 universitats catalanes estudiaran 220.000 alumnes. A les públiques, els alumnes paguen el 10,3% del preu de la matrícula i l’Administració el 89,7% restant.

L’aportació pública ha crescut i segons el conseller afirma que no hauria de créixer més. Fa tot just set anys la proporció era el 14% del cost a càrrec de l’alumne i el 86% a càrrec de l’Administració, segons la Generalitat.

Estic d’acord amb el criteri de no finançar els ensenyaments no estratègics sense alumnes, tot i que, com he dit sovint, no importa quants alumnes tingui un ensenyament sinó quants té l’assignatura. Potser no ho han entès malgrat que és una cosa senzilla d’entendre.

Pel que fa a la subvenció, totalment en desacord, la Generalitat no paga la docència només, paga els sous dedicats a la recerca. El professorat és alliberat de docència per fer recerca. A més una part del sou no és imputable a la docència. De les altres despeses tampoc. Això de la comptabilitat de costos no és un tema en el que estiguin massa forts.