- Enric I. Canela - http://www.enriccanela.cat -

Menys demanda o menys competitivitat

Enric I. Canela

Segons Idescat [2], Catalunya ha exportat productes industrials per valor de 9.828,8 milions d’euros al segon trimestre del 2009, xifra que suposa una disminució respecte a l’any passat del 21,4%.

La pregunta és, han comprat menys els clients habituals o s’ha perdut competitivitat i han anat a una altra banda? Un tema fonamental per preveure el futur.