- Enric I. Canela - http://www.enriccanela.cat -

El pressupost de Ciència i Innovació cau un 15%

Enric I. Canela

Ahir parlava a Desfullant la margarida [2] de les paraules de Cristina Garmendia en relació al manteniment dels pressupostos de recerca i innovació, en les partides dedicades a projectes i beques.

Avui llegim [3] que el pressupost de Ciència i Innovació es reduirà, segons el projecte de pressupostos per al 2010, en un 15% fins quedar en els 2.072 milions d’euros. És un dels ministeris que més perd. La reducció global del pressupost és el 3,9%.

Ara caldrà veure quines partides es veuen afectades. Els experts en el tema pressupostari ens ho explicaran.