Ni el propi Zapatero!


Enric I. Canela

Les autoritats europees i la indústria han incrementar el seu finançament a la recerca científica i millorar la seva cooperació per intentar tancar l’escletxa tecnològica que es té amb els Estats Units, va afirmar el dimarts la Unió Europea.

Un informe comissionat per la UE estableix fites elevades per ser assolides el 2030: incrementar el finançament de la recerca i el desenvolupament al 5% del producte intern brut, i triplicar la despesa en l’educació superior al 3,3% del PIB.

L’informe de l’European Research Area Board (ERAB) diu que els 27 estats que integren la UE amb freqüència prefereixen finançar projectes dins de les seves fronteres en comptes de contribuir amb projectes en altres estats que podrien produir grans avenços.

Gran quantitat de petites iniciatives no solucionaran els enormes problemes que enfronta el món, va dir el professor John Wood, president de l’ERAB. “No podem tenir 27 estats membres que estan en petits jocs en un altra banda”.

Aquest home s’ha guiat pel que fa el president Rodríguez Zapatero. Tenen les mateixes idees.

Trackback URI | Comentaris RSS

Deixi una contestació