Enric I. Canela

Els vicerectors de Recerca que formen la Comissió Sectorial d’R+D de la CRUE (Conferència de Rectors de les Universitats Espanyoles) reunits amb motiu de les XVII Jornades de Recerca de la CRUE, celebrades la setmana passada a Santander, veuen amb preocupació el retard de les diferents iniciatives legislatives necessàries per al desenvolupament de la recerca i innovació a l’Estat. Recorden que en aquests moments es troben sense aprovar la Llei de la Ciència, l’Estatut del Personal Docent i Investigador i el Reial Decret de Creació d’Empreses de Base Tecnològica.

Alhora van valorar molt positivament el programa I3, no només per la facilitat per estabilitzar investigadors provinents del programa Ramón y Cajal, sinó també perquè permet a les universitats definir polítiques de contractació de personal investigador i van demanar que aquest programa es mantingui sense retallades en el seu finançament.

També reiteraren que és necessari i urgent pal·liar els efectes negatius que la Llei de Subvencions està tenint sobre la gestió econòmica i administrativa de les activitats de recerca. Sobre això, i sense posar en dubte la necessitat d’un control rigorós de la despesa pública, considera que els mecanismes de control han de tenir en compte les peculiaritats de l’activitat de recerca i facilitar el seu desenvolupament en comptes d’obstaculitzar-lo.

Els vicerectors van mostrar la seva satisfacció pel notable increment de la qualitat de la producció científica d’Espanya en els darrers 5 anys, valoració que es desprèn de l’informe realitzat per ‘SCImago Research Group’, així com del notable augment que s’ha produït en els mecanismes de transferència de resultats d’investigació (patents, spin-off, parcs científics, etc), cosa que, segons ells, confirma que la universitat espanyola segueix sent el principal agent del sistema. Pensen que és fàcil deduir que sens dubte aquestes dades són conseqüència, entre altres factors, de l’augment pressupostari dedicat a la R+D+i en els últims cinc anys.

Trackback URI | Comentaris RSS

Deixi una contestació