- Enric I. Canela - http://www.enriccanela.cat -

La morositat de la Generalitat amb les universitats

Enric I. Canela

El rector de la UPC, Antoni Giró, ha demanat [2] a la Conselleria d’Innovació, Universitats i Empresa de la Generalitat que pagui els diners que ha de percebre cada universitat corresponent al Pla de finançament per objectius corresponent a 2008 i que fixi ja la quantitat del pla per a 2009, fixació que porta uns 11 mesos de retard.

El 2009, la Generalitat ha de repartir 90 milions d’euros compromesos amb tots els centres relacionats amb el compliment dels objectius de cada centre. Aquest pla contemplava pagar 50 milions el 2008 – dels quals s’han pagat 20 i els altres 30 estan adjudicats -; 90, el 2009, i 130 el 2010.

No entenc perquè la Generalitat incompleix l’acord que van signar en el seu dia dos consellers, entre ells Antoni Castells.