- Enric I. Canela - http://www.enriccanela.cat -

Preparar a Europa per a una nova renaixemença – una visió estratègica de l’Espai Europeu de Recerca

Enric I. Canela

L’European Research Area Board (ERAB) de la Comissió Europea [2] va presentar fa uns dies el seu primer informe anual “Preparar a Europa per a una nova renaixemença – una visió estratègica de l’Espai Europeu de Recerca [3]“. És un document de “visió” que pinta un quadre, a grans trets, d’on ha d’anar l’Espai Europeu de Recerca d’aquí a 2030 – pel bé de la Unió Europea i del món en general.

En el seu primer informe anual, ERAB estableix una visió àmplia del que es necessita per dur a terme una nova “renaixença” de la recerca europea. Amb base als reptes clau als que s’enfronta la humanitat avui en dia, ERAB invoca la memòria de la revolució en el pensament, la societat i la ciència en el Renaixement com un marc adequat per als canvis necessaris en la nostra manera de pensar, el treball i la recerca avui. Per a això, identifica sis àrees principals en les que considera s’han d’adoptar mesures:

Un interessant treball, curt, amb prou feines 30 pàgines, que intenta “aconsellar” com haurien d’actuar els governs dels estats. També les regions europees.