- Enric I. Canela - http://www.enriccanela.cat -

Tot no és Bolonya

Enric I. Canela

En la inauguració dels nous espais del Campus Universitari del Mar [2], centre compartit entre la UPF, la UAB i l’Institut Municipal d’Assistència Sanitària (IMAS) el comissionat per a Universitats i Recerca de la Generalitat, Joan Majó, ha emplaçat als rectors de les universitats catalanes a col·laborar més entre si, perquè aquest és un dels objectius de l’Espai Europeu d’Educació Superior (EEES) o Pla de Bolonya, i hi ha pocs exemples de projectes comuns.

La veritat és que no crec que aquest sigui un objectiu del Pla de Bolonya. La mobilitat no es refereix en cap cas a això. Altra cosa és que sigui bona, o no, la col·laboració o que al Govern li interessi, però no té res a veure amb el Pla de Bolonya.