- Enric I. Canela - http://www.enriccanela.cat -

El Ministeri d’Educació canviarà el decret de titulacions oficials?

Enric I. Canela

Fa pocs dies parlava del problema del títol de sortida dels estudis de Medicina i Arquitectura El Ministeri d’Educació vol endreçar el tema de Medicina i Arquitectura [2].

Sorprenentment avui llegeixo [3] que els estudiants de Medicina de tot l’Estat creuen que el reconeixement de la seva titulació com a grau + màster tindrà lloc abans de Nadal.

Diuen que les negociacions amb el Ministeri avancen per bon port ja que hi ha voluntat de diàleg i han manifestat una preocupació sense precedents en els últims dies. Ara estan pendents del dictamen de la Comissió que s’ha creat amb el consens dels degans i el Ministeri .

No sé que faran. Canviaran el decret? Si no fan això dubto que puguin contentar les demandes dels estudiants.