Enric I. Canela

Els projectes de recerca en la xarxa d’atenció primària de Catalunya estan creixent a bon ritme: un 35% els nacionals i un 50% els internacionals en només quatre anys. Les raons són dues: l’existència de l’Institut d’Investigació en Atenció Primària (IDIAP) Jordi Gol, i els seus vuit unitats de suport a l’activitat científica dels metges del primer nivell assistencial repartits per tota la comunitat autònoma, i un conveni que va signar el 2005 amb el Departament de Salut de la Generalitat per augmentar els seus recursos.

El patronat està format per representants dels departaments de Salut i d’Innovació, Universitats i Empresa de la Generalitat, el Servei Català de la Salut, l’ICS, diverses entitats proveïdores, la UAB, les societats científiques de primària, la indústria farmacèutica i personalitats reconegudes del sector.

Una bona feina d’aquests darrers quatre anys. Un model de recerca innovador i clarament diferent de la resta de l’Estat i proper a altres països més avançats.

Trackback URI | Comentaris RSS

Deixi una contestació