Enric I. Canela

La ministra de Ciència i Innovació, Cristina Garmendia, ha parlat avui en la seva intervenció en un esmorzar informatiu de APIE del nou sistema d’acollida d’investigadors estrangers a través de la reforma de la Llei d’Estrangeria, que va passar el passat dijous el seu primer tràmit al Congrés.

Aquesta reforma, que Garmendia ha definit com un avanç necessari per a l’atracció de talent establirà un règim especial per a l’acollida d’investigadors a Espanya i un visat de recerca que habilitarà a l’estranger a romandre a Espanya per realitzar els seus projectes de recerca en el marc d’un conveni d’acollida signat amb un organisme de recerca.

La llei regularà un procediment d’autorització que faciliti l’entrada i residència a Espanya d’investigadors de tercers països, posseïdors d’una titulació superior que permeti l’accés a programes de doctorat, i que vagin a desenvolupar un projecte de recerca a Espanya.

La Directiva 2005/71/CE estableix l’objectiu de donar accés a la Comunitat Europea en major mesura a nacionals de tercers països que poguessin ser admesos a efectes de recerca. Per aconseguir això era necessari adoptar un règim d’admissió d’investigadors estrangers flexible que permetés l’aportació espanyola a aquest objectiu.

Sobre aquest tema ja vaig parlar a Sempre liderant els errors. Cal tenir present que la directiva europea és del 2005 i que, si no estic mal informat, no quedava cap país europeu sense haver fet l’adaptació.

Trackback URI | Comentaris RSS

Deixi una contestació