Enric I. Canela

Fa uns dies comentava que la senadora Aleixandre havia presentat una Moció al Senat. Avui aquesta Moció s’ha transaccionat per tots els grups i ha quedat així:

El Senat insta el Govern a:

 • Garanteixi en tot momet la coordinació entre els Ministeris d’Educació i de Ciència i Innovació, i entre aquests i els diferents sectors compromesos amb l’educació universitària.
 • El Ministeri d’Educació, en col·laboració amb les Comunitats Autònomes i les Universitats, acceleri els treballs de la Comissió Mixta de Finançament i elabori els Indicadors Econòmics, Acadèmics i d’Investigació, obtinguts d’universitats, governs autonòmics o del propi Ministeri, per definir una proposta d’acord que desenvolupi un nou marc de finançament sostenible i equitatiu que permeti el canvi, la millora de la qualitat i la modernització de les universitats d’acord amb la Disposició Addicional Vuitena de Modificació de la Llei Orgànica d’Universitats.
 • Impulsi la signatura de Convenis amb les Agències Autonòmiques que encara no ho han subscrit, com la catalana AQU, perquè en compliment del que estableix el RD 1393/2007 i la Llei Orgànica de Modificació de la Llei Orgànica d’Universitats, mentre no es modifiquin, contribueixin a realitzar els informes corresponents al procés de verificació dels plans d’estudi.
 • La transformació de l’ANECA en Agència Pública es faci seguint el model d’independència d’altres agències europees, amb participació elevada de personalitats de prestigi compromeses amb l’educació superior.
 • Continuï incrementant-se el nombre i dotació de les beques per als estudis de grau i de màster. El nou model de beques i ajudes a l’estudi estarà adaptat a la nova estructura de l’ensenyament superior en el marc del EEES, amb un augment sostingut del seu finançament.
 • Incrementi de forma progressiva les beques salari fins a arribar a el salari mínim interprofessional com a màxim en el curs 2014-2015.
 • Atorgui la màxima difusió a la informació sobre política de beques del Ministeri d’Educació, així com del calendari real previst per al compliment dels objectius de convergència espanyola amb l’OCDE en aquesta matèria.
 • Aprovi el reglament de desenvolupament de la Llei 34/2006, de 30 d’octubre, sobre l’accés a les professions d’Advocat i procurador dels Tribunals
 • Analitzi en quines situacions és possible reconèixer crèdits corresponents a competències adquirides en títols de grau com crèdits de títols de Màster.
 • Culmini l’elaboració de l’estatut del Personal Docent i Investigador. Aquest Estatut haurà d’estar d’acord amb la futura Llei de la Ciència.
 • Adopti les mesures necessàries perquè en el curs 2010-2011 finalitzi el procés d’adaptació del sistema universitari espanyol a l’Espai Europeu d’Educació Superior garantint la qualitat i el rigor en els processos de verificació, aprovació i implantació”.

No està malament. Hi ha alguns aspectes, poc concrets, però pactar amb el PSOE, és a dir amb el govern espanyol, i el PP per aprovar-la per unanimitat implicava rebaixar algun punt.

Ara a veure si el govern espanyol fa honor al pacte i desenvolupa els aspectes clau, especialment el de les beques salari.

Felicitem a Rosa Núria Aleixandre per la feina.