La CIRIT ha mort


Enric I. Canela

El Govern ha aprovat avui el decret que reorganitza i millora l’acció política interdepartamental en recerca i innovació, tal i com es va comprometre en el Pacte Nacional per a la Recerca i la Innovació (PNRI). El decret permet reorganitzar els recursos actuals existents per tal d’aconseguir la màxima eficiència i eficàcia.

El fins ara Consell Interdepartamental de Recerca i Innovació Tecnològica (CIRIT) es reorganitzarà, a partir dels recursos existents, en una Comissió Interdepartamental de Recerca i Innovació i en l’Oficina de Coordinació en Recerca i Innovació.

La Comissió Interdepartamental de Recerca i Innovació serà l’òrgan de coordinació en matèria de recerca i innovació de tots els departaments de la Generalitat, i té com a missió elaborar, definir i coordinar les estratègies i polítiques de recerca i innovació del Govern. L’Oficina de Coordinació en Recerca i Innovació serà l’encarregada de proveir el Govern dels instruments necessaris per donar suport i coordinar les seves activitats.

La creació d’aquest òrgan no suposa cap despesa addicional, ja que les actuacions que se’n deriven es troben previstes en els pressupostos de la Generalitat i, en el cas de l’Oficina, hereta els recursos humans i materials de l’actual Consell Interdepartamental de Recerca i Innovació Tecnològica (CIRIT), que desapareix com a organisme.

Com a novetat, la Comissió Interdepartamental de Recerca i Innovació, formada pels secretaris generals de tots els departaments i presidida pel conseller del Departament d’Innovació, Universitats i Empresa, Josep Huguet, elaborarà trimestralment un informe de situació de recerca i innovació que elevarà al Govern, el qual tractarà en sessions del Consell de Govern l’estat de situació en recerca i innovació i dels projectes clau que s’estiguin desenvolupant.

Aquests canvis, juntament amb la creació del Consell Català de Recerca i Innovació –que va tenir lloc fa aproximadament un mes– completen els compromisos que el Govern va assumir en el Pacte Nacional per a la Recerca i la Innovació referents als canvis en el nivell polític de la governança del sistema de recerca i innovació català.

Amb aquestes actuacions el Govern referma el seu compromís de posar la recerca i la innovació en l’alt nivell de l’agenda política del país alhora que adopta models de governança de la recerca i la innovació equiparables als dels països més avançats.

I jo dic: Caldrà llegir el decret amb deteniment. En principi la CIRIT sembla una divisió que pot fer operativa la coordinació. De fet la CIRIT mai ha acabat de jugar el paper per la que va ser creada. Donem un vot de confiança.

Trackback URI | Comentaris RSS

Deixi una contestació