Enric I. Canela

El Consell de Ministres ha aprovat un acord que formalitza la distribució de dotze milions d’euros per a l’adaptació de les institucions universitàries a l’Espai Europeu d’Educació Superior.

Així mateix, aquest Acord ha aprovat els criteris de distribució entre les comunitats autònomes d’aquest finançament, criteris que es van acordar a la Conferència General de Política Universitària del passat 2 de juny.

Entre aquests criteris hi ha el nombre de nous graus implantats d’acord amb els requisits del Pla Bolonya en el curs 2009-2010, així com altres referits al nombre d’estudiants, el nombre d’universitats en mateix àmbit geogràfic o el nombre total de titulacions oficials.

En el període 2005-2009 el govern espanyol ha aportat més de 51 milions d’euros a aquesta finalitat, als quals cal sumar una nova partida de més de dotze milions prevista en el projecte de Pressupost Generals de l’Estat per a 2010.

Catalunya, com que ha va per davant en la implantació del Pla de Bolonya 2.414.838,36 euros dels 12.017.000 euros, la comunitat autònoma que en rebrà més, però com que els criteris del govern espanyol mai són justos amb Catalunya, li donen menys del que li correspondria.