Archive for novembre 30th, 2009

Enric I. Canela Júlia Rosell ens delecta amb un article NO a l’assemblearisme on simplement publica un text extret de “Reflexions d’un arqueòleg glamurós”. Cal agrair a la Júlia que ens ho hagi mostrat.

Enric I. Canela Avui la Sindicatura de Comptes ha publicat: La Sindicatura tramet al Parlament un informe de fiscalització dels comptes de la Fundació Privada Parc Científic de Barcelona de l’exercici 2007. Em temo que l’Informe complet se’l miraran els diputats després de l’enrenou de Fèlix Maria Millet. Si algú està interessat pot mirar la […]

Enric I. Canela Y la Universidad española compitió és un article que publica El País dedicat a la convocatòria de Campus de Excel·lència Internacional. La veritat és que no sé com valorar-lo. Simplement diré que la convocatòria és positiva però després llegir això em sembla que toquem el cel amb la mà.