Enric I.Canela

El Ministre d’Educació, Ángel Gabilondo, ha comparegut davant la comissió d’Educació del Congrés per donar compte de la configuració de la política universitària del Govern, dels progressos en la concreció de l’Estratègia Universitat 2015, així com de les mesures que han pres i seguiran prenent encaminades a la plena construcció de l’Espai Europeu d’Educació Superior (EEES). Destaco alguns punts del que ha dit.

Ha fet un repàs la situació de l’adaptació dels ensenyaments al model de Bolonya i ha explicat tota la feina que està fent l’ANECA. Ha explicat que l’ANECA s’està transformant en Agència Estatal i que el proper dia 9 veurem la proposta d’estatuts de l’Agència en el Patronat de l’ANECA. Ja us ho explicaré.

L’AQU encara no ha signat un conveni amb l’ANECA, diu que espera que es pugui fer aviat. La cosa no és senzilla perquè el govern espanyol no reconeix l’acord al que es va arribar durant l’aprovació de la LOMLOU, però és normal que el govern espanyol no acompleixi els seus compromisos.

També ha dit que una de les grans apostes de l’Estratègia 2015 té a veure amb l’aprovació d’un nou model de finançament universitari. Ha explicat s’estat treballant en cinc aspectes fonamentals:

  1. Una proposta de nou model de beques i ajudes universitàries adaptades al nou marc d’educació superior resultant de l’adaptació de les nostres titulacions a l’EEES.
  2. L’anàlisi dels recursos humans de les universitats espanyoles.
  3. L’estudi dels costos induïts de la investigació, especialment en l’àmbit departamental, però també en les noves estructures de recerca, instituts universitaris i centres propis o mixtos de recerca.
  4. S’està valorant el cost que suposa per al Sistema Universitari espanyol l’adaptació a l’EEES.
  5. Es complementa les anteriors accions prioritàries la necessitat que les Universitats avancin en l’obtenció dels reptes de millora de la gestió.

I que la Comissió Mixta de Finançament celebrarà una reunió els pròxims dies 10 i 11 de desembre per debatre sobre una proposta de document que presentarem en una reunió extraordinària del Consell d’Universitats en els primers dies de gener. Em sembla que pel que fa als punts 2 i 4 el més calent és a l’aigüera. Tampoc sé que volen proposar perquè un model de finançament li toca fer-lo a la comunitat autònoma.

S’ha referit al a l’Estatut del PDI i que la taula de negociació ha celebrat diverses reunions entre setembre i novembre d’aquest any. Lògicament ha dit que la principal dificultat era a la part econòmica, a causa de la coincidència de la negociació de l’Estatut amb una situació econòmica i pressupostària difícil. No obstant això, el text està pràcticament consensuat i a l’espera d’incorporar la planificació plurianual dels costos econòmics, una vegada que es tanqui el model de finançament. La proposta final d’estatut la presentaran en el primer trimestre de l’any que ve.

El 9 de novembre es va aprovar en el Consell de Ministres un decret en el qual consta la creació d’aquesta Comissió de Coordinació que comptarà amb la presència dels dos ministres i tres responsables de cada ministeri. A més, es va aprovar el reglament del Consell d’Universitats pel qual s’incorpora com a membre del mateix el Secretari d’Estat de Recerca.

Ha indicat que la política de beques i ajuts és fonamental a l’hora d’abordar la dimensió social de la Universitat, és la garantia de la igualtat d’oportunitats per a tots els estudiants, perquè a través de l’esforç individual puguin assolir l’excel·lència i l’èxit acadèmic i investigador . A banda d’explicar el que han fet ha dit que no tot són diners en matèria de beques, que cal pensar en un model que s’adapti millor a la nova estructura de l’ensenyament superior en el marc de l’EEES, a la nostra realitat autonòmica, un sistema que garanteixi la igualtat d’oportunitats i que sigui més eficient. Per això es crea l’Observatori de Beques, ajuts i rendiment acadèmic que ens permetrà fer una anàlisi integral del model de beques universitàries i no universitàries, i proposar els canvis necessaris per tal d’assolir els objectius que s’han traçat. L’Observatori servirà com a òrgan d’assessorament sobre el desenvolupament de tots els programes de beques i ajuts a l’estudi de grau, màster i doctorat, tant si es realitzen directament des de l’Administració general de l’Estat, com si es desenvolupen mitjançant programes de les Comunitats autònomes o de les Universitats. Mancaria dir quants diners es pensen posar en els propers anys i fins on es vol arribar. Cal recordar que l’Estat dedicava al 2006 un 0,08% del PIB a beques i ajust i que la mitjana de l’OCDE era el 0,27% del PIB. Les coses no han millorat.

També ha fet referència a la resolució de la primera convocatòria de Campus de Excel·lència Internacional que va tenir lloc la setmana passada.

Podeu veure el discurs complet a l’enllaç.

Trackback URI | Comentaris RSS

Deixi una contestació