- Enric I. Canela - http://www.enriccanela.cat -

BiopoL’H s’integra a l’Anella Científica

Enric I. Canela

Llegeixo que [2] el Consorci BiopoL’H de l’Hospitalet de Llobregat, clúster biomèdic d’institucions sanitàries, centres de recerca i empreses del sector de les ciències de la salut agrupats entorn a l’Hospital de Bellvitge i l’Institut Català d’Oncologia, s’ha adherit a l’Anella Científica de Catalunya, una xarxa que connecta els centres de recerca i innovació més importants d’Europa. Les entitats i empreses que formen part de BiopoL’H tindran accés a la informació de l’Anella Científica i al seu sistema de càlcul.

Abans a Millorant la xarxa [3] he parlat de l’Anella Científica que és la xarxa de comunicacions d’alta velocitat de Catalunya creada el 1993 per la Fundació Catalana per a la Recerca i gestionada pel Centre de Supercomputació de Catalunya.