- Enric I. Canela - http://www.enriccanela.cat -

Diners per al lluç a la basca

Enric I. Canela

Llegeixo amb sorpresa: Els recursos de Recerca i Desenvolupament per al “lluç a la basca”. [2]

Garmendia regala una subvenció de 7 milions d’euros als cuiners bascos

La subvenció va destinada a la creació d’un Centre de Recerca i Innovació en “Ciències Gastronòmiques”.

En 2010 les despeses no financers del ministeri de Ciència i Innovació patiran el més gran retallada de tots els ministeris, un 15%.

Mentrestant, la retribució mitjana mensual d’un investigador del CSIC a penes arriba als 1.000 euros.

No hi faig cap comentari. Nosaltres no hem pogut renovar alguns contractes d’investigadors en formació.