- Enric I. Canela - http://www.enriccanela.cat -

La necessitat d’un mapa de coneixement per a Catalunya

Enric I. Canela

Joan Majó president del Cercle per al Coneixement – Barcelona Breakfast [2], publicava ahir un article a El País titulat Reordenar el mapa del conocimiento [3].

Un article francament ben argumentat sobre la necessitat decidir quines són les capacitats de Catalunya i com s’han de distribuir els ensenyaments universitaris i centres de recerca.

Catalunya ha optat per un sistema de clonació de facultats i escoles i també de parcs científics i centres tecnològics. Majó creu que han d’existir a causa de l’equilibri territorial però que cal repensar algunes coses. No pot ser que tot sigui idèntic arreu en un país tan petit.

Defenso, com ell, el manteniment per qüestions d’equilibri territorial, però alhora cal fer que els recursos públics s’emprin adequadament per créixer el país.

Hi coincideixo força amb els raonaments de Joan Majó.