Frau amb les beques


Enric I. Canela

Podem llegir al web de la Federación de Jóvenes Investigadores / Precarios que les denúncies presentades per FJI-Precaris, des de 2006, davant la Inspecció de Treball han conclòs en actes de liquidació de quotes a la Seguretat Social per frau de més de 2 milions d’euros per incompliment de l’Estatut del Personal Investigador en Formació (RD 63 / 2006) i per encobriment de llocs de treball en més de 200 beques de recerca.

Els Joves Investigadors demanen al govern espanyol que prengui les mesures adients per evitar aquestes situacions mitjançant quatre mesures:

1) Que la nova Llei de Ciència, Tecnologia i Innovació inclogui en el seu articulat establir que totes les ajudes a la recerca per als recursos humans vagin dirigides de forma obligatòria a la contractació de tot el personal de recerca. D’aquesta manera, a més d’oferir un marc laboral més adequat per al desenvolupament de la carrera investigadora, s’evitaran problemes legals als Centres de Recerca relacionats amb irregularitats laborals.

2) Complir el seu programa electoral 2008 sobre millores en la qualitat de l’ocupació jove. Això implica modificar la normativa vigent que regula les pràctiques no laborals d’estudiants en empreses a fi de suprimir l’estesa pràctica de frau a la Seguretat Social.

3) Dotar la Inspecció de Treball i Seguretat Social de personal i recursos necessaris per a realitzar campanyes anti-beques en empreses i institucions públiques.

4) Instar el sector públic a liderar les polítiques de recursos humans dirigides als joves en què es fomenti la contractació en substitució de les beques.

Potser això ajudarà a evitar l’estafa que representa contractar als universitaris de manera fraudulenta.

Trackback URI | Comentaris RSS

Deixi una contestació