- Enric I. Canela - http://www.enriccanela.cat -

Carnet per entrar a la biblioteca, normal, no?

Enric I. Canela

Llegeixo a Assemblea de Facultats d’Història, Història de l’Art, Antropologia, Filosofia i Geografia [2] que es restringeix l’entrada a la Biblioteca i només poden entrar les persones que tinguin un carnet d’una universitat pública catalana o el carnet de la Biblioteca de Catalunya.

No ho troben normal. Jo crec absolutament normal que es demani un carnet. L’únic que cal és fer-se’l. Tampoc demanen el certificat de penals o un màster en licantropia per fer-te’l.

Això si, obtenir el carnet hauria de ser immediat.