- Enric I. Canela - http://www.enriccanela.cat -

Fracassa la reforma de la LUC

Enric I. Canela

Ha fracassat la reforma de la Llei d’Universitats de Catalunya (LUC). [2] Únicament es farà una adaptació forçada per la reforma de la LOU (LOMLOU) estatal.

De fet tots els estatuts de les universitats no han acomplert el termini de reforma que marca la LOMLOU esperant la reforma de la LUC. El que farà el departament d’Innovació, Universitats i Empresa serà fer canvis tècnic obligats per la LOMLOU.