Archive for febrer 20th, 2010

Enric I. Canela Rafael Martínez és Catedràtic de Ciència Política i de l’Administració de la UB. Va ser vicerector responsable del PAS fins a la seva dimissió a final de desembre (veure Crisi a la UB). Ha escrit un comentari al meu article El tancament del PAS laboral de la UB ha començat i pel […]

Enric I. Canela La Comissió Sectorial de Secretaris Generals (i 2) de la Conferència de Rectors de les Universitats Espanyoles (CRUE) i la Comissió d’Estudiants van estudiar l’esborrany de l’Estatut del Estudiant Universitari. Els reunits van analitzar, a més, la normativa reguladora del règim disciplinari dels alumnes, en procés de canvi en molts centres espanyols. […]

Enric I. Canela El Reial decret 1892/2008, de 14 de novembre, pel qual es regulen les condicions per a l’accés als ensenyaments universitaris oficials de grau i els procediments d’admissió a les universitats públiques espanyoles és un nyap. S’havia d’haver fet totalment diferent. Ja vaig fer una proposta a Una proposta alternativa al Decret d’accés […]

Enric I. Canela Sembla que es vol abordar la reforma de la governança de les universitats. Tot i que fa tot just un parell d’anys el Govern del PSOE va afrontar la reforma de la llei orgànica d’Universitats, es entrarà per fi en la revisió del model de presa de decisions en els centres universitaris, […]

Enric I. Canela El projecte BZ avança. Manel Royes ha comentat que les comissions de cada una de les branques d’activitat (alimentació, tecnologia i cultura) s’han constituït i han començat els seus treballs i per altra banda, han començat els enderrocs per urbanitzar la zona. Montilla ha manifestat el seu suport. El projecte BZ es […]