El nyap de la selectivitat


Enric I. Canela

El Reial decret 1892/2008, de 14 de novembre, pel qual es regulen les condicions per a l’accés als ensenyaments universitaris oficials de grau i els procediments d’admissió a les universitats públiques espanyoles és un nyap.

S’havia d’haver fet totalment diferent. Ja vaig fer una proposta a Una proposta alternativa al Decret d’accés a la universitat, quan s’estava debatent el tema. Era l’agost del 2008 quan vaig escriure-ho.

Van fer aquell decret i ara han l’han reformat. Podeu veure com queden les coses aquí. Segueixen equivocats, però sembla que mai es poden fer les coses bé.

Trackback URI | Comentaris RSS

Deixi una contestació