Equivocar l’objectiu


Enric I. canela

Llegeixo que la portaveu de Ciència i Innovació del Grup Parlamentari Català (CiU) al Congrés dels Diputats, Imma Riera, ha traslladat avui en la sessió de control a la ministra del ram, Cristina Garmendia, la necessitat que les convocatòries dels Campus d’Excel·lència Internacional es realitzin de forma coordinada entre el seu Ministeri i el d’Educació i prevalguin la Innovació. Diu que els Campus d’Excel·lència Internacional són un “instrument d’impuls i estímul a la recerca i a la transferència i, per tant, a la competitivitat del sistema universitari i de l’economia. També que“Els Campus d’Excel·lència tenen una funció integradora de la innovació i l’objectiu és assolir la seva màxima eficiència”.

Al grup de CiU li ocupa i preocupa assegurar l’encaix entre els dos ministeris en aquesta matèria quan es tracta de convocatòries conjuntes”. Ha traslladat a la ministra Garmendia la necessitat de millorar les pròximes convocatòries, tant en forma com en fons. Així mateix, ha transmès la seva preocupació per la incertesa entorn del paper que tindrà la pròxima convocatòria 2010, interessant-se també pels recursos amb els quals disposarà aquest Departament per als Campus d’Excel·lència i, especialment, sobre el paper que tindrà la Innovació en la pròxima convocatòria. Ha recalcat que les infraestructures i nous entorns creats en els Campus com integradors han d’estar també al servei de la R+D+i i els seus agents per assolir els objectius que persegueixen els Campus de generar més coneixement, estimular més investigació, afermar la transferència i integrar la Innovació.

Està molt bé, però els problemes dels Campus d’Excel·lència no van per aquí. Em sorprèn que la pregunta d’un grup nacionalista no s’amoïna per una altra cosa. El Campus d’Excel·lència Internacional es paga, substancialment, amb crèdits de les Comunitats Autònomes, no del Ministeri. Em sembla que la pregunta al president del govern espanyol, ja que afecta a dos ministeris, hauria d’haver estat si pensen seguir fent política amb els diners de les comunitats autònomes. Més encara, hi ha el risc a Catalunya que els diners que es destinen al Camnpus d’Excel·lència, per imperatiu legal, siguin detrets de del Pal d’Inversions Universitàries de la Generalitat.

Es pot llegir al web corresponent que: La convocatòria 2009 finançarà 53 milions d’euros en subvencions i 150 milions d’euros en préstecs que es concediran a les comunitats autònomes on es trobin les universitats seleccionades per portar a la pràctica el seu Pla de Conversió a Excel·lència Internacional amb la finalitat que aquestes els concedeixin els ajuts necessaris per a la seva realització.

Per altra banda, cal entendre bé el concepte d’innovació i el que pot fer i no fer la universitat. En innovació no massa. Crec que cal saber quins són els punts forts i febles del sistema de transferència i com es pot incrementar aquesta.

Trackback URI | Comentaris RSS

Deixi una contestació