Enric I. Canela

Llegeixo que la ministra de Ciència i Innovació, Cristina Garmendia, ha avançat avui que el Consell formal de ministres de Competitivitat que se celebrarà dimarts que ve a Brussel·les adoptarà previsiblement unes conclusions relatives a la mobilitat i la carrera dels investigadors europeus. Una delegació de ministres de Ciència, presidida per Espanya, exposarà aquestes conclusions per primera vegada en el Consell formal de ministres d’Ocupació del 8 de març per tal que aquestes siguin debatudes, ja que, segons ha indicat Garmendia, els titulars d’aquestes carteres són, en darrer terme, “els responsables de desenvolupar un marc de seguretat social i pensions més harmonitzat per als investigadors dins de la Unió i, per tant, més procliu a la mobilitat”.

Potser que l’Estat espanyol acompleixi rtambé les directives europees relatives a investigadors extracomunitaris.