Enric I. Canela

El Secretari General d’Innovació (2 i 3), Juan Tomás Hernani, i el director general de Transferència de Tecnologia i Desenvolupament empresarial, Arturo Azcorra, han presentat el Pla INNOVACCION 2010, on es recullen les línies estratègiques i les accions concretes del Ministeri de Ciència i Innovació per al foment de la innovació i contribució al canvi de model productiu. El Pla INNOVACCION és una de les accions de desenvolupament de l’Estratègia Estatal d’Innovació, la E2i, un dels elements claus impulsats pel Ministeri de Ciència i Innovació, per contribuir a la consecució de l’objectiu fixat pel Govern de transformar l’actual model productiu en una economia sostenible.

Amb 2.600 milions d’euros, el Pla INNOVACCION generarà més de 93.000 llocs de treball qualificats i més de 3.900 noves empreses innovadores.

El pla pretén mobilitzar 5.000 milions d’euros d’inversió privada en R+D+i i retornar prop de 700 milions de la Unió Europea, a través del Fons de Desenvolupament Regional (FEDER) o dins del Programa Operatiu Fons Tecnològic, entre d’altres.

El Pla Innovació 2010 s’estructura en set convocatòries competitives, quatre accions finançades i tres iniciatives de caràcter no financer.

Les set convocatòries, que sortiran de la Direcció General de Transferència de Tecnologia i Desenvolupament Empresarial, tenen com a objectiu la cooperació territorial a través de les infraestructures (INNOPLANTA), l’augment dels retorns europeus (INNOEUROPA) i el foment de les organitzacions de transferència tecnològica (INNCIDE).

A més, es buscarà la col·laboració público-privada per a la creació de plataformes o centres tecnològics (INNFLUYE i INNPACTO), l’excel·lència en ciència i innovació a les universitats (INNOCAMPUS) i la incorporació de personal qualificat i estable (INNCORPORA).

La E2i es marca com a objectiu fins al 2015 la necessitat de mobilitzar al voltant de 6.000 milions d’euros d’inversió privada (equivalents al 1,9% del PIB) i duplicar el nombre d’empreses que fan innovació, incorporant 40.000 més, a més d’augmentar el nombre de llocs de treball qualificats.