Archive for març 15th, 2010

Enric I. Canela La UPF s’ha cobert de glòria. Atesa la cortesia recíproca (1) que hi ha entre la universitat i l’exèrcit amb el que té una bona relació de cooperació, ha fet difusió pels canals interns de la universitat d’una invitació de l’inspector general de l’exèrcit, el tinent general Fernando Torres González, a jurar […]