Archive for març 29th, 2010

Enric I. Canela La Sindicatura de Comptes ha tramès al Parlament els informes 1/2010 i 3/2010, relatius, respectivament, a la contractació administrativa de la UdG i la UPF en el període comprès entre els exercicis 2004 i 2007. Ambdós treballs, elaborats en compliment del Programa anual d’activitats de la Sindicatura, tenen per objecte la revisió […]

Enric I. Canela Rafael Rodrigo, president del CSIC, escrivia a Cinco Días l’article Espíritu científico. En aquest article es pregunta per què els empresaris no utilitzen els universitats i centres públics de recerca per innovar. Diu que no sap per què les coses són així i diu que tampoc té la solució que posi remei. […]

Enric I. Canela El Ministeri de Ciència i Innovació preveu remetre al Consell de Ministres de nou l’avantprojecte de la Llei de la Ciència en dues o tres setmanes, després de rebre els informes del Consell d’Estat i del Consell Econòmic i Social, amb alguns canvis sobre el model de contractes per a investigadors que […]

Enric I. Canela El passat 24 de març es van lliurar les beques per a estudis de postgrau a l’estranger de «la Caixa» corresponents a la convocatòria número 28. Van ser seleccionats 121 universitaris, amb 26 anys de mitjana i una nota de 9, als quals s’han assignat, en conjunt, 6,7 milions d’euros. Encapçalen el […]

Enric I. Canela L’altre dia escrivia El conseller Huguet aposta per mantenir la inversió en recerca. Avui Expansió publica La Generalitat fija los 17 retos en I+D+i hasta 2013 i diu està previst que després de Setmana Santa el Govern aprovi el Pla de Recerca i Innovació (PRI) 2010-2013. Posteriorment també serà presentat al Parlament.