Enric I. Canela

La Sindicatura de Comptes ha tramès al Parlament els informes 1/2010 i 3/2010, relatius, respectivament, a la contractació administrativa de la UdG i la UPF en el període comprès entre els exercicis 2004 i 2007.

Ambdós treballs, elaborats en compliment del Programa anual d’activitats de la Sindicatura, tenen per objecte la revisió dels procediments de contractació emprats per la UdG i la UPF, per tal de verificar que s’ajusten a les prescripcions de la normativa de contractació pública.

La fiscalització inclou els contractes d’obres, els de consultoria i assistència, els de gestió de serveis públics, els de serveis i els de subministraments.

Els dos informes han estat elaborats pel departament D de la Sindicatura, que té assignada las fiscalització de les universitats públiques i que dirigeix el síndic Jordi Pons i Novell.

Nota informativa sobre l’informe 1/2010, relatiu a la UdG, contractació administrativa, exercicis 2004-2007

Informe 1/2010, relatiu a la UdG, contractació administrativa, exercicis 2004-2007

Nota informativa sobre l’informe 3/2010, relatiu a la UPF, contractació administrativa, exercicis 2004-2007

Informe 3/2010, relatiu a la UPF, contractació administrativa, exercicis 2004-2007

La Vanguardia fa referència a l’Informe corresponent a la UPF i diu que la Sindicatura detecta incompliments

ACN per la seva banda diu que els informes de fiscalització corresponents a ambdues universitats detallen que hi ha expedients tramitats per via d’urgència que, segons l’opinió de la Sindicatura, haurien d’haver estat tramitats per via ordinària i s’han observat ‘incidències’ en els criteris de valoració. En el cas de la UdG també ha informat sobre la ‘manca de transparència’ per no especificar les formes de valoració en els plecs de clàusules i en el de la UPF ha apuntat els retards en l’acabament d’obres.

La veritat és que ambdós informes són durs respecte als procediments de contractació d’ambdues universitats.

Trackback URI | Comentaris RSS

Deixi una contestació