Enric I. Canela

Podeu llegir l’article La International Graduate School of Catalonia (IGSOC): Un instrument per a la internacionalització del sistema universitari català, publicat al número 2 (octubre del 2003) de la revista que edita el DURSI “Coneixement i Societat” escrit per Abelard Vilardell Jové, director Executiu de la IGSOC.

Allà podeu llegir El Consell de Govern de la Generalitat va autoritzar la constitució de la Fundació IGSOC el 13 de maig de 2003, que es formalitza el dia 18 de juliol del mateix any. També podeu saber tota la feina que es va fer

Prèviament el govern havia aprovat la RESOLUCIÓ UNI/509/2002, de 6 de març, per la qual es crea el Programa per a l’impuls de la International Graduate School of Catalonia. Transcric el text perquè no deixa de tenir la seva “gràcia”:

Darrerament s’ha fet palesa la necessitat de les universitats catalanes d’atraure més estudiants de fora de Catalunya i de fora de l’Estat espanyol, sobretot en l’àmbit del tercer cicle. Amb aquesta finalitat, es considera convenient la creació d’un programa per a l’impuls d’una institució, denominada de manera provisional International Graduate School of Catalonia, especialitzada en la coordinació i la promoció d’estudis de tercer cicle, inicialment de doctorat, mitjançant la utilització de la llengua anglesa com a idioma de docència.

Des del Departament d’Universitats, Recerca i Societat de la Informació es vol fomentar, mitjançant la creació d’aquest Programa, la mobilitat dels estudiants de tercer cicle que afavoreixi l’enriquiment en la seva formació investigadora dintre dels àmbits dels coneixements científic, tècnic, humanístic o artístic.

Per tot això, d’acord amb les competències que em confereix l’article 1.2 del Decret 127/2000, de 3 d’abril,

Resolc:

Article 1
Es crea el Programa per a l’impuls de la International Graduate School of Catalonia, amb l’objectiu d’internacionalitzar els estudis universitaris de tercer cicle, mitjançant la promoció de programes que utilitzin l’anglès com a llengua de docència.

Article 2
Per tal d’estudiar l’abast, el calendari de la implementació i els mecanismes més adequats per dur a terme els objectius del Programa, es constitueix el Consell Assessor del Programa per a l’impuls de la International Graduate School of Catalonia, que estarà format per persones designades pel conseller d’Universitats, Recerca i Societat de la Informació entre experts del món universitari.

Barcelona, 6 de març de 2002

Andreu Mas-Colell
Conseller d’Universitats, Recerca i Societat de la Informació

La Fundació privada International Graduate School of Catalonia (IGSOC) la podreu trobar al registre de fundacions de la Generalitat de Catalunya. No sé quins seran ara els patrons ni res. Si sé que el programa IGSOC es va extingir perquè els rectors i el conseller Solà van considerar que millor dedicar els diners a altres coses.

Si mireu la Memòria del DURSI del 2002 podreu veure a la pàgina 29 que de la Secretaria del Consell Interuniversitari de Catalunya: depèn el Programa de promoció dels estudis de les universitats de Catalunya (RESOLUCIÓ UNI/3817/2002, de 12 de juny, per la qual es crea la Comissió del Programa de promoció dels estudis de les universitats de Catalunya del Consell Interuniversitari de Catalunya). El vaig coordinar un temps, el web encara continua actiu.

Tot això també va entrar en hibernació amb el primer tripartit, del segon no cal parlar.

Ara llegeixo que les vuit universitats públiques catalanes tenen a punt un pla fins al 2015 per atraure investigadors i estudiants als seus centres. Després de crear la marca Universitat de Catalunya, els centres d’ensenyament superior es llancen ara a aplicar un pla perquè aquestes universitats guanyin pes internacional, projecten millor la seva imatge fora de Catalunya i Espanya i passin a ser referent a la Mediterrània sota un paraigües comú . Es tracta de la Universitat de Barcelona, la Autònoma de Barcelona, la Pompeu Fabra, la Politècnica de Catalunya, la Rovira i Virgili, i les de Lleida i Girona, al costat de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC). Han obviat a les privades, un error.

La veritat és que em sembla que podrien haver aprofitat tota l’estructura que hi havia. És evident que si jo tingués la capacitat de fer ho aprofitaria tot. Hem sembla un error no fer-ho. Tant que tothom reivindica a Mas-Colell, podrien aprofitar tot allò de bo que va fer.

3 respostes a “Roda el món i torna al món, això si tard”

  1. […] Us deixo que el llegiu tot, explicant-lo no aportaré més del que aporta el magnífic escriptor que és el Víctor. Sí que afegiré que la situació dels postgraus a Catalunya és molt greu, escandalosa, “la nostra internacionalització” és parlar espanyol. Potser Mas-Colell recuperarà l’IGSOC. Podeu recordar la iniciativa a Roda el món i torna al món, això si tard. […]

  2. […] que 104.000). El programa al que em refereixo és l’IGSOC que havia creat Mas-Colell (veure Roda el món i torna al món, això si tard) i un programa Estudiar a les Universitats de Catalunya (veure La Xina, primer enclavament de les […]

  3. […] la Generalitat vol recuperar la vella idea que Mas-Colell va impulsar amb el programa IGSOC (veure Roda el món i torna al món, això si tard i trobareu la història). Era un bon programa d’internacionalització. La diferència és que […]

Trackback URI | Comentaris RSS

Deixi una contestació