Enric I. Canela

Antoni Giró va prendre possessió el passat dimecres. Una de les coses que va dir és que part els diners que havien d’haver arribat per posar en funcionament els model de Convergència Europea (Pla de Bolonya) no ho han fet i que hauran de dedicar part dels que s’obtindran per ser Campus d’Excel·lència Internacional (CEI) a fer aules. Això farà que alguns objectius del CEI no s’acompliran.

Això passa igual a la UB. El fet d’haver endegat la reforma sense poder condicionar bé les infraestructures és un sense sentit. Fem el que podem.