Enric I. Canela

El Pacte Nacional per la Recerca i la Innovació va avançant.

En els acords de Govern d’avui he pogut veure que el Govern ha aprovat avui els estatuts de la Fundació Institució dels Centres de Recerca de Catalunya, la Institució CERCA. La Generalitat en serà un dels patrons i ocuparà la presidència del patronat a través del conseller d’Innovació, Universitats i Empresa, Josep Huguet.

La Institució CERCA donarà suport als centres de recerca de la Generalitat, inclosos actualment en el programa CERCA, i en fomentarà la projecció corporativa, institucional i científica, de manera que puguin incrementar i consolidar posicions de lideratge internacional. A més, vol implementar les polítiques adreçades a aquests centres, així com a altres estructures de recerca. Segons els estatuts que s’han aprovat avui, la Fundació Institució CERCA té les finalitats següents:

a) Desenvolupar activitats complementàries de les polítiques públiques de la Generalitat en matèria de centres de recerca, per contribuir a la seva implementació i al millor compliment dels objectius i esdevenir també un instrument de suport a l’Administració de la Generalitat en temes de recerca, desenvolupament i innovació.

b) Treballar a favor de l’excel·lència de les activitats que desenvolupen els centres de recerca de la Generalitat i, en especial, de les seves activitats de recerca, desenvolupament científic i transferència del coneixement;

c) Contribuir a l’impuls i a la coordinació dels centres de recerca de Catalunya, així com col·laborar amb els agents d’execució de la recerca que desenvolupen funcions a Catalunya.

Amb la creació d’aquesta fundació es dóna compliment al Pacte Nacional per a la Recerca i la Innovació (PNRI), que recull, entre els seus principals compromisos, la creació de l’agència de centres de recerca de Catalunya amb la finalitat de respondre a les necessitats específiques i singulars que representa el desenvolupament, el seguiment i el finançament estructural dels centres de recerca catalans.

El Govern promou la Fundació Institució de Centres de Recerca de Catalunya amb la voluntat que esdevingui un potent instrument que permeti visualitzar i optimitzar la xarxa que conformen els centres inclosos al programa CERCA, facilitar la implementació de les millors pràctiques que es duen a terme arreu del món en la gestió de la recerca, i treballar per l’excel·lència en R+D+i del sistema.

Trackback URI | Comentaris RSS

Deixi una contestació