Archive for maig 1st, 2010

Enric I. Canela La ministra de Ciència i Innovació, Cristina Garmendia, va assegurar ahir que el pressupost per promoure l’R+D +i no es veurà afectat pel pla d’austeritat del Govern. Una notícia positiva veient la situació desastrosa de l’economia espanyola.

Enric I. Canela La Comunitat de Madrid crearà un laboratori de recerca cardiovascular a l’hospital públic Carlos III, que estarà dirigit pel cardiòleg Valentí Fuster. La creació d’aquest centre és fruit d’un acord de col·laboració signat entre la Comunitat de Madrid i la Fundació del Centre Nacional d’Investigacions Cardiovasculars. Es destinaran 2,5 milions d’euros a […]

Enric I. Canela La referència del Consell de Ministres d’ahir publicava L’informe sobre un nou model sostenible de finançament de les universitats. Diu: El Consell de Ministres ha rebut un informe del ministre d’Educació sobre la implantació d’un nou model sostenible de finançament de les universitats espanyoles. Aquest informe es basa en el document de […]

Enric I. Canela Ahir al web del Ministeri d’Educació va publicar que el BOE publicava l’Ordre EDU/1069/2010, de 27 de abril, per la que es convoquen per a l’any 2010 els ajuts corresponents al Programa Campus de Excel·lència Internacional, regulades a l’Ordre EDU/903/2010, de 8 de abril. La convocatòria CEI 2010 compta amb un pressupost […]