Archive for maig 4th, 2010

Enric I. Canela Juan Lerma, director del Institut de Neurociènces d’Alacant, CSIC-UMH i President electe de la Sociedad Española de Neurociencias (SENC), ha escrit a El País un excel·lent article: Investigación básica en tiempos de crisis Agafo una petita part: La priorització de la – mal anomenada – recerca aplicada sobre la recerca bàsica, és […]