Enric I. Canela

En els Acords de Govern d’ahir podem llegir que el Govern finança amb 1,2 milions d’euros dues xarxes de referència d’R+D+I dedicades a materials avançats per a l’energia i l’aqüicultura. Implica que 21 grups de recerca rebran finançament durant els pròxims dos anys.

Concretament, el Govern destinarà 1,2 milions d’euros a la Xarxa de Referència d’R+D+I en Materials Avançats per a l’Energia (XARMAE) i a la Xarxa de Referència d’R+D+I en Aqüicultura (XRAq), que rebran 600.000 euros cadascuna durant els anys 2010 i 2011.

La XARMAE està formada per 11 grups de recerca i gestionada per l’Institut de Recerca en Energia de Catalunya (IREC). Les seves línies prioritàries de recerca són els nous materials, mètodes i processos per a la producció d’energia; els sistemes avançats de producció d’energia; els materials per a l’emmagatzematge i transport de l’energia, i els materials per a l’ús racional de l’energia, així com la seguretat i la reducció d’emissions contaminants.

Per la seva banda, la XRAq està formada per 10 grups de recerca i està gestionada per l’Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA). Les seves línies prioritàries de recerca són la sostenibilitat econòmica i ambiental de l’aqüicultura; la qualitat i seguretat dels productes d’aqüicultura; el benestar i la salut dels animals objecte de cultiu, i la innovació en el cultiu d’espècies mediterrànies.

Trackback URI | Comentaris RSS

Deixi una contestació