Noves beques


Enric I. Canela

L’Agència Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR) ha publicat uns ajuts de suport a la recerca.

Convocatòria de beques per a joves membres de comunitats catalanes a l’exterior (BCC 2010)
Objecte:
Atorgar beques destinades a joves membres de les comunitats catalanes d’arreu del món per cursar màsters universitaris en universitats públiques de Catalunya o per fer estades predoctorals de recerca o postdoctorals en universitats i centres de recerca de Catalunya i renovar les beques per cursar màsters universitaris.

Beques per a estades de recerca fora de Catalunya (BE-DGR 2010) – Modalitat A
Objecte:
L’objecte d’aquesta convocatòria és atorgar beques predoctorals per tal de dur a terme estades de recerca de curta durada en universitats o entitats dedicades a la recerca de fora de Catalunya.
Les estades han d’estar relacionades amb la fase de recerca d’una tesi doctoral i s’han de realitzar abans de dipositar la tesi doctoral.
Queden excloses d’aquesta convocatòria les sol·licituds dirigides a l’assistència a reunions, seminaris, cursos o congressos.

Beques per a estades de recerca fora de Catalunya (BE-DGR 2010) – Modalitat B
Objecte:
L’objecte d’aquesta convocatòria és atorgar beques postdoctorals per tal de dur a terme estades de recerca de curta durada en universitats o entitats dedicades a la recerca de fora de Catalunya.
Queden excloses d’aquesta convocatòria les sol·licituds dirigides a l’assistència a reunions, seminaris, cursos o congressos.

Trackback URI | Comentaris RSS

Deixi una contestació