Archive for maig 20th, 2010

Enric I. Canela Llegeixo que el Ministeri de Ciència i Innovació assumirà el cost de la futura Llei de la Ciència, la Tecnologia i la Innovació, que acaba d’entrar al Congrés per a la tramitació parlamentària, a través les partides corresponents als Pressupostos Generals de l’Estat (PGE) ordinaris i ajustant-se als retalls previstos pel Govern […]