Enric I. Canela

Llegeixo que el Ministeri de Ciència i Innovació assumirà el cost de la futura Llei de la Ciència, la Tecnologia i la Innovació, que acaba d’entrar al Congrés per a la tramitació parlamentària, a través les partides corresponents als Pressupostos Generals de l’Estat (PGE) ordinaris i ajustant-se als retalls previstos pel Govern per pal·liar la crisi econòmica.

El major cost que, per als exercicis pressupostaris 2011 i següents, pugui suposar l’aplicació dels preceptes d’aquesta Llei per a l’Administració General de l’Estat (AGE), serà assumit pel pressupost de despeses del Ministeri de Ciència i Innovació i, en és el cas, dels Organismes Públics d’Investigació, amb les assignacions pressupostàries que de forma ordinària puguin correspondre’ls i sempre dins del marc establert pel Pla de Austeritat 2011-2013 aprovat pel Consell de Ministres el 29 de gener”, segons assenyala la Memòria Econòmica que acompanya el projecte de llei.

Sembla que tot i que el Projecte ja està al Congrés encara no és accessible als ciutadans. En el web del MICINN encara hi apareix el document del 12 de març.

Trackback URI | Comentaris RSS

Deixi una contestació