Informe INNOVACEF 2010


Enric I. Canela

Ha sortit l’Informe INNOVACEF 2010. El resultats no són gens bons.

Resultats de l’Enquesta

 1. El 81% (80% el 2009) dels joves investigadors que treballen a Espanya (ES) tenen expectatives de publicar els seus coneixements, enfront del 94% (95% el 2009) dels científics espanyols que desenvolupen la seva tasca a l’estranger (EX ).
 2. Les expectatives favorables de patentar es mantenen escasses per ambdós col·lectius, amb un 39% (41% el 2009) per als EX i un 24% (26% el 2009) per als ES.
 3. El 53% (58% el 2009) dels EX i el 46% (44% el 2009) dels ES creu que s’obtindran nous o millorats productes o processos dels seus projectes de R+D+i.
 4. Únicament el 24% (23% el 2009) dels ÉS està rebent o rebrà en breu formació davant un 70% (64% el 2009) dels EX.
 5. Pel que fa a la satisfacció per la carrera investigadora que se’ls ofereix, el 82% (81% el 2009) dels EX mostren la seva conformitat amb aquesta, per un 32% (35% el 2009) dels ES que manifesta aquesta mateixa posició.
 6. Les perspectives favorables de contractació de personal investigador es concentren en el 59% (56% el 2009) dels EX per només un 34% (33% el 2009) en el cas dels ES.
 7. El 88% (82% el 2009) dels EX considera que hi ha moltes possibilitats que s’incrementi la inversió específicament científica, davant un 37,5% (48% el 2009) dels ES.
 8. L’acció comercial sistemàtica per part dels departaments responsables d’aquesta funció en les seves organitzacions no desperta gran confiança en cap d’aquests dos col·lectius, amb un escàs 35% (37% el 2009) dels EX i un 14% (14% el 2009 ) pels ES, que mostren expectatives favorables en aquest sentit.
 9. Un 64% (64% el 2009) dels EX està cooperant o ho farà properament amb altres socis en projectes tant multidisciplinars com unidisciplinares, davant un 32% (39% el 2009) dels ES.
 10. El 90% (85% el 2009) dels EX i el 52% (63% el 2009) dels ÉS està d’acord amb el finançament que rep, encara que sempre seria convenient percebre una major quantitat de recursos econòmics en funció dels fins aconseguits i dels que es poden obtenir.
 11. El 57% (55% el 2009) dels EX assegura que els seus resultats ja han aconseguit millorar la competitivitat de les seves organitzacions, per només un 36% (39% el 2009) dels ÉS que ja ha obtingut aquests avantatges de competitivitat.
 12. Per al 20% dels EX (20% el 2009) aquesta competitivitat ja s’ha convertit en beneficis econòmics per a la seva organització, per un sol 10% (11% el 2009) dels ES, que ho han aconseguit.

Indicador a indicador és veu que la situació a l’Estat espanyol és pitjor.

Trackback URI | Comentaris RSS

Deixi una contestació