Enric I. Canela

La Conferència General de Política Universitària (CGPU), presidida pel ministre Ángel Gabilondo, va acordar ahir el nombre de places que oferiran les universitats públiques de l’Estat en el curs 2010-2011, amb un ascens de l’oferta en medicina (7,1% més de places que el curs anterior).

La CGPU també ha fixat la forquilla dins la qual es poden actualitzar els preus públics per a les primeres matrícules dels estudis conduents a títols universitaris oficials per al curs 2010-2011. En el cas dels graus, aquesta forquilla se situarà aquest any entre el 1,5% i el 5,5%.

Aquest any, el Ministeri d’Educació ha incrementat els recursos pressupostaris per a beques i ajudes un 3,5% (augment de 40 milions d’euros), i ha introduït novetats. Es potencien fortament les beques salari (dotació de 3.500 euros), l’objectiu és compensar l’absència d’ingressos que comporta la dedicació plena a l’estudi, amb les següents millores: ampliació del nombre de beneficiaris, actualització del llindar de renda familiar per a la percepció de aquesta beca en un 2,6%, elevació de les quanties en un 25% per als estudiants universitaris i fins a un 10,5% per als estudiants de Formació Professional, i dotació de 82 milions d’euros més per a aquest tipus de beques.

Una altra novetat és que en el curs 2010-2011 podrà optar a la gratuïtat de la matrícula qualsevol estudiant universitari d’una família de 4 membres amb una renda de fins a 38.831 euros. Per tant, al costat dels estudiants que pertanyen a famílies nombroses i aquells que pateixen alguna discapacitat, el 56,9% dels estudiants estaria en condicions, des del punt de vista de la seva renda familiar, d’obtenir una beca que cobreix l’import de la seva matrícula a la universitat.

Trackback URI | Comentaris RSS

Deixi una contestació